Projekt Upplevelsecentrum Sonfjället

Sonfjällsbygden

i Härjedalen

Namnförslagstävlingen för att namnge denna byggnation är nu avslutad. Tack för Alla underbara förslag!

Pågick fram till 15 mars 2018.

 

Förstudie till projekt: naturum / upplevelserum Sonfjället

 

 

Hede företagargrupp har gjort en förstudie till ett projekt som man valt att kalla

"naturum/upplevelserum Sonfjället". Tanken med förstudien är att se över möjligheterna

av att uppföra ett Upplevlesecentrum med naturvårdsverkets skyddade varumärke "naturum" med inriktning mot Sonfjällets nationalpark.

Ett sätt att lyfta ner fjället på byn och för att visa upp det för våra besökare.

Detta för att öka kunskapen men även att väcka nyfikenheten till att ge sig ut i nationalparken. Detta kan

i sin tur leda till att fler besökare kommer till vårt område Sonfjällsbygden och fler företag kan

expandera eller skapas när efterfrågan ökar på tjänster och produkter.

 

Förstudien blev beviljad under våren 2017 och slutredovisningen lämnades in i december 2017.

 

Förstudien finansieras genom stöd sökta från Leader Sjö, Skog & Fjäll, och stödet kommer från EU´s regionala fonden samt LAG. Läs mer på på hemsidan:

http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/forstudie-naturum-upplevelserum-sonfjallet/

 

Hittills genomförda aktiviteter i förstudien är bland annat:

 

  • Ansökan om förstudien skickades in mars 2016, och direkt efter det körde vi igång vårt arbete.
  • Arbetsgruppsmöten- arbetsgruppen träffas kontinuerligt tillsammans med projektledaren för att följa upp arbetet och diskutera resultaten av de olika utförda aktiviteterna, samt arbeta enligt arbetsplanen vidare i förstudien.
  • Uppstartshelg- under hösten 2016 hade vi en arbetshelg, ideellt för hela styrelsen för HFG. Detta för att se vad vi redan har tagit fram för fakta, vilka ideeér och planer som finns, samt sammanställa en arbetsplan och grovskiss hur arbetet ska pågå.
  • Besök hos Länsstyrelsen och Naturvårdsverket- vi har besökt dessa under hösten 2016, för att få reda på möjligheten om att få starta upp ett naturum, eller liknande.
  • Föredrag- under hösten 2016 hade vi en föreläsare som berättade om de olika fjällkonflikterna. Alllmänheten var inbjuden.
  • Sonfjället som turistområde- vid ett par tillfällen under våren 2017 har vi bjudit in till dialog med olika aktörer i området om hur läget ser ut nu, vad som efterfrågas samt utvecklingspotentialer och ideér.
  • Studiebesök- Vi har varit på planerade studiebesök hos 3 olika naturum i Sverige under våren 2017, Höga Kusten, Ånge samt Vålådalen.
  • Träff tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län och Härjedalen Kommun-Vi har bjudit in dessa samt även naturvårdsverket som inte deltog pga att det räckte att länsstyrelsen var delaktig. Även Hedeviken var inbjuden till denna träff och deltog. Under en heldag hade vi dialog ang arbetet och idéerna som vi har och hade en fin dag tillsammans i Hede och även Nysäterns Fjällgård.
  • Enkätundersökning för gäster- under sommaren 2017 har våra gäster och besökaren men även de bofasta i området chans att delta i en enkätundersökning som tar ett par minuter att göra. Enkäten finns fram till 20170801 via HFG´s hemsida.
  • Kunskapskonferens: 29 september fick vi besök av Fjällforskare under en heldag i Hede.

 

 

Lämna gärna in ideer och tankar om vårt projekt, eller kanske du kan tänka dig att hjälpa till? Fyll i formuläret nedan med lite kort information så återkopplar vi till dig!