Projekt: Sonfjället natur & kultur

Sonfjällsbygden

i Härjedalen

 

Projektet rullar på och kliver in i byggets slutskede

Nu börjar bygget gå in i slutskedet och allt ser väligt bra ut! Golven har lagts och snart ska den ordinarie trappen in. Under december kommer alltså det sista att fixas, och sedan i januari börjar vi fylla på med möbler, montrar och utställningsföremålen. Vi planerar att ha en "smygöppning" i februari när forbönderna kommer till Hede på sin resa till Röros. Den första tillfälliga utställningen kommer vi att fokusera på forbönderna och Hede Hembygdförening är väldigt behjälplig och även Forbondeföreningen i Klövsjö är till stor hjälp tillsammans med många andra privata eldsjälar!

 

Det är en otroligt spännade tid som vi har just nu!

Fredrik Hellström Husdesign AB är den byggare som vi har anlitat efter en upphandling bland en rad olika lokala byggare. Bygget löper på helt enligt planerna trots att vi stött på en del problem som gjorde att även gamla delen fick genomgå ett litet "ansikts-LYFT".

Bläddra tillbaka i bilderna här bredvid på facebooken så ser ni hur det har gått under resans gång.

 

Vi har nu lyft "Lill-stuggu" så att denna hamnar bakom gamla delen på en nygjuten betongplatta. Detta kommer att öppna upp området mellan Oss och Hede Hembygdsgård.

 

Grabbarna har börjat att arbeta med de invändiga ytorna lagom till hösten som kan bjuda både på regn och rusk.

Vi kommer fortsätta att lägga ut lite bilder från invändigt och alla spännande delar som kommer.

 

Olivia kommer nu att fokusera på att arbeta med utställningen på heltid och det är henne ni kontaktar om ni har nått särskilt som Ni tycker att utställningen ska innehålla. Ett kort, ett föremål, en historia, ett hantverk.

Under hösten kommer vi att ha särskilda dagar när vi tillsammans kan spåna över en kopp the eller kaffe. Mer info kommer, men vill du redan idag anmäla ditt intresse att vara med så maila: olivia@hedeforetagargrupp.se

 

Nästa möte för utställningsarbete: 7 november kl 13 på Hede camping. Över en kop kaffe spånar vi tillsammans vad vi vill visa upp från Sonfjällsbygden i de tillfälliga utställningarna! Alla är varmt välkomna!

 

Under Vårfesten i maj och Hede Byfest i juli har vi hållit öppet hus och dessa tillfällen har vi varit väl besökta av många människor. Fler tillfällen kommer att ges under hösten, så håll utkik!

 

Följ vårt projekt här samt på instagram; projekt_sonfjallet, eller via hashtag: #projekt_sonfjallet

eller via facebook. (Se här bredvid till höger)

 

Projekt: Sonfjället natur och kultur

Vi har efter att ha gjort förstudien som beskrivs här nedan beslutat att genomföra ett projekt med att skapa ett upplevelsevcentrum med fokus på natur och kultur runt Sonfjället.

Vi har sökt investeringsbidrag från Härjedalens kommun som har ställt sig positiva till vårt projekt och beviljat vår ansökan om investeringsbidrag, för uppbyggnaden av fastigheten

som ska komplettera det befintliga huset som vi redan äger. Vi har även sökt EU-medel från Leader Sjö skog och fjäll som dessutom har prioriterat detta projekt. Vi väntar nu på besked från jordbruksverket som tar det sista slutgiltiga beskedet.

 

Vi har vidare ansökt om att få använda det skyddade varumärket naturum som naturvårdsverket äger under vår uppbyggnadsfas, men fått avslag för detta. Vi har beslutat att inte heller ansöka om att bli ett naturum senare heller. Vi ser detta inte alls som ett problem utan fick bara tänka om litegrann utifrån vårt resultat i förstudien.

 

Uppbyggnationen av det nya huset började i maj, och skall vara klar till december 2018. Vi har här anlitat en lokal byggare för detta, efter upphandling. Byggaren är Fredrik Hellström Husdesign AB. Samtidigt arbetar vi med att i ordningställa den befintliga fastigheten så att den ska vara klar till december 2018. Detta gör vi med egen personal och ideella krafter. Invigning planeras under första delen av 2019. Mer info kommer närmare.

 

Vi kommer att sedan fylla lokalerna med ting som rör natur, djur och kultur i Sonfjällsbygden.

 

Under denna period har vi kontakt med många lokala kunniga människor. Vi har genom olika träffar, möten och liknande haft mycket dialoger tillsammans med ortsbefolkningen. Vi har även bjudit in skolans elever och personal att vara delaktig och få lämna idéer till detta bygge för att möte deras behov. Vi kommer se till att det är anpassat för funktionshinder för såväl besökare som personal.

 

Då vi ska fylla lokalerna har vi tagit in offerter från olika håll, men vår förhoppning är att kunna göra alla inköp lokalt.

 

Uppbyggnaden av utställningen tänker vi ska ha stor lokal vikt på såväl innehåll som produkter.

 

/styrelsen för HFG

 

***

31 december 2017

Förstudie till projekt: naturum / upplevelserum Sonfjället

Hede företagargrupp har gjort en förstudie till ett projekt som man valt att kalla "upplevelserum Sonfjället". Tanken med förstudien är att se över möjligheterna

av att uppföra ett Upplevlesecentrum med naturvårdsverkets skyddade varumärke "naturum" med inriktning mot Sonfjällets nationalpark.

Ett sätt att lyfta ner fjället på byn och för att visa upp det för våra besökare.

 

Detta för att öka kunskapen men även att väcka nyfikenheten till att ge sig ut i nationalparken. Detta kani sin tur leda till att fler besökare kommer till vårt område Sonfjällsbygden och fler företag kan

expandera eller skapas när efterfrågan ökar på tjänster och produkter.

 

Förstudien blev beviljad under våren 2017 och slutredovisningen lämnades in i december 2017.

 

Förstudien finansieras genom stöd sökta från Leader Sjö, Skog & Fjäll, och stödet kommer från EU´s regionala fonden samt LAG. Läs mer på på hemsidan:

http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/forstudie-naturum-upplevelserum-sonfjallet/

 

 

Lämna gärna in ideer och tankar om vårt projekt, eller kanske du kan tänka dig att hjälpa till? Fyll i formuläret nedan med lite kort information så återkopplar vi till dig!

 

 

 

https://www.instagram.com/projekt_sonfjallet/