SONFJÄLLET NATUR & KULTUR

VÄLKOMMEN TILL

SONFJÄLLSBYGDEN

                                                       I HÄRJEDALEN


Detta projekt genomförs med stöd från

Landsbygdsfonden, Leader sjö, skog & fjäll,

Härjedalen Kommun samt Hede Företagargrupp.E

 

NU HAR VI SMYG-ÖPPNAT!

 

DEN 14 FEBRUARI SMYGÖPPNADE VI

SONFJÄLLET NATUR & KULTUR I HEDE!

 

Detta skedde i samband med att Forbönderna kom till vår byn, på sin resa från Klövsjö till Röros. Enligt tradition gör forbönderna ett stopp vid Hede hembygdsgård som är vår närmaste granne.

 

Detta är ett av vinterns större kulturarrangemang i området och därför att vår första tillfälliga utställning kommer att handla om forbönderna.

 

UTSTÄLLNINGEN KOMMER ATT PÅGÅ UNDER PERIODEN:

14 FEBRUARI TILL 30 APRIL 2019.

 

När vi smygöppnar kommer utställningen fortfarande att vara under uppbyggnad och därför inte helt klar, utan det är som vi säger en "smygöppning", så att Ni kan ana vad som

komma skall. Vi ber er att ha överseende med detta. Utställningen kommer att fyllas på efter hand och det kommer sedan att ständigt finnas nya saker att upptäcka.

 

 

I sommar under vecka 30 kommer vi att ha en stor invigning 

och tanken är då att även utomhusdelen med bland annat en upplevelsestig, utegym, lekpark och hundrastgård kommer att vara klar. Håll utkik efter mer information om detta.!

 

 

VARMT VÄLKOMNA! //

 

 

https://www.instagram.com/projekt_sonfjallet/

 

Smygöppning!

 

De 14 februari 2019 bjöd vi in till en smygöppning av Sonfjället natur & kultur i Hede. Allt är långt i från klart men man kan ana hur det kommer att bli i vårt nya besöksmål i Hede. Den första tillfälliga utställningen handlar om forbönderna, som denna smygöppningsdag stannade till hos Oss i Hede på sin resa rån Klövsjö till Röros.

Hede Hembygdsförening har varit till otrolig hjälp och hjälpt oss att skapa en tillfällig textilutställning med en inriktning som passar bra ihop med forbondeutställningen.

Denna dag kom drygt 300 personer för att vara med och fira smygöppningen. 

Många tack till våra guldsjälar (eldsjälar som är guld värd!) som hjälpt oss på alla möjliga olika vis att göra detta möjligt! 


Projektet snart klart!

 

Nu börjar projektet gått in i slutskedet, åt minstone då det gäller bygget och allt ser väligt bra ut!

Under december och januari kommer alltså det sista att fixas för att sedan i mitten av januari slutbesiktas! Sedan kan vi börja fylla på med inredning,  möbler, montrar och utställningsföremålen.

Vi planerar att ha en "smygöppning" i februari . Vi kommer då att ha turistinformationen klar och några delar av utställningens fasta delar.  Att smygöppningen blir i februari beror på att den 14 februari kommer ett av de största kulturarrangemangen att gå av stapeln här i Hede! Det  är den årliga traditionsenliga stoppet som forbönderna gör vid Hede Hembygdsgård på sin resa till Röros.

Den första tillfälliga utställningen kommer vi alltså att fokusera på forbönderna och Hede Hembygdförening är väldigt behjälplig och även Forbondeföreningen i Klövsjö är till stor hjälp tillsammans med många andra privata eldsjälar! Utställningen kommer att pågår 14 februari till 30 april 2019.

Kika på bilderna här intill så ser ni hur det har gått under resans gång. Bilderna fylls på under närmaste dagarna!

Olivia fokuserar på att arbeta med utställningen på heltid och det är henne ni kontaktar om ni har nått särskilt som Ni tycker att utställningen ska innehålla. Ett kort, ett föremål, en historia, ett hantverk: olivia@hedeforetagargrupp.se

eller info@sonfjallsbygden.se

Under Vårfesten i maj och Hede Byfest i juli har vi hållit öppet hus och dessa tillfällen har vi varit väl besökta av många människor! 

Följ vårt projekt här samt på instagram; projekt_sonfjallet, eller via hashtag: #projekt_sonfjallet

eller via facebook. Bläddra tillbaka i bilderna här bredvid på facebooken

så ser ni hur det har gått under resans gång.

 

Projekt: Sonfjället natur och kultur

Vi har efter att ha gjort förstudien som beskrivs här nedan beslutat att genomföra ett projekt med att skapa ett nytt besöksmål i Hede. Ett upplevelsevcentrum med fokus på natur och kultur runt Sonfjället. Vi har sökt investeringsbidrag från Härjedalens kommun som har ställt sig positiva till vårt projekt och beviljat vår ansökan om investeringsbidrag, för uppbyggnaden av fastigheten

som ska komplettera det befintliga huset som vi redan äger. Vi har även sökt EU-medel från Leader Sjö skog och fjäll som dessutom har prioriterat detta projekt. Vi väntar nu på besked från jordbruksverket som tar det sista slutgiltiga beskedet. 

Vi har vidare ansökt om att få använda det skyddade varumärket naturum som naturvårdsverket äger under vår uppbyggnadsfas, men fått avslag för detta. Vi har beslutat att inte heller ansöka om att bli ett naturum senare heller. Vi ser detta inte alls som ett problem utan fick bara tänka om litegrann utifrån vårt resultat i förstudien.

Uppbyggnationen av det nya huset började i maj, och skall vara klar till årsskiftet 2018/2019. Vi har här anlitat en lokal byggare för detta, efter upphandling. Byggaren är Fredrik Hellström Husdesign AB. Samtidigt arbetar vi med att i ordningställa den befintliga fastigheten så att den ska vara klar till december 2018. Detta gör vi med egen personal och ideella krafter.

Invigning planeras under första delen av 2019. Mer info kommer närmare. 

Vi kommer att sedan fylla lokalerna med ting som rör natur, djur och kultur i Sonfjällsbygden. I fasta och tillfälliga utställningar, både inomhus och utomhus!

Under denna period har vi kontakt med många lokala kunniga människor. Vi har genom olika träffar, möten och liknande haft mycket dialoger tillsammans med ortsbefolkningen. Vi har även bjudit in skolans elever och personal att vara delaktig och få lämna idéer till detta bygge för att möte deras behov. Vi kommer se till att det är anpassat för funktionshinder för såväl besökare som personal. 

Då vi ska fylla lokalerna har vi tagit in offerter från olika håll, men vår förhoppning är att kunna göra alla inköp lokalt. 

Uppbyggnaden av utställningen tänker vi ska ha stor lokal vikt på såväl innehåll som produkter.

 

/styrelsen för HFG

 

***

 

31 december 2017

Förstudie till projekt: naturum / upplevelserum Sonfjället

Hede företagargrupp har gjort en förstudie till ett projekt som man valt att kalla "upplevelserum Sonfjället". Tanken med förstudien är att se över möjligheterna av att uppföra ett Upplevlesecentrum med naturvårdsverkets skyddade varumärke "naturum" med inriktning mot Sonfjällets nationalpark. Ett sätt att lyfta ner fjället på byn och för att visa upp det för våra besökare.

Detta för att öka kunskapen men även att väcka nyfikenheten till att ge sig ut i nationalparken. Detta kani sin tur  leda till att fler besökare kommer till vårt område Sonfjällsbygden och fler företag kan

expandera eller skapas när efterfrågan ökar på tjänster och produkter..

Förstudien blev beviljad under våren 2017 och slutredovisningen lämnades in i december 2017.

Förstudien finansieras genom stöd sökta från Leader Sjö, Skog & Fjäll, och stödet kommer från EU´s regionala fonden samt LAG. Läs mer på på hemsidan: http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/forstudie-naturum-upplevelserum-sonfjallet/